Presintaasje ‘Teltsjes fan Tellegen’

Op woansdei 4 oktober – Bistedei! – wie de presintaasje fan ús nijste boek, ‘Teltsjes fan Tellegen – Alventritich bisteferhalen’,  by Boekhannel Van der Velde Ljouwert, oan de Nijstêd. Toon Tellegen hat sels it earste eksimplaar yn ûntfangst naam, en fierder wie der in schminkartyst, wiene der echte, grizelige bisten en waard der fansels foarlêzen.

1_Geart-Tigchelaar_P1010604Foto: Geart Tigchelaar

2_Geart-Tigchelaar_P1010605Foto: Geart Tigchelaar

3_geart-Tichelaar_P1010626Foto: Geart Tigchelaar

3_Geart-Tigchelaar_P1010631 Foto: Geart Tigchelaar

4_MarielleGebben_MRL1588 Foto: Mariëlle Gebben

5 Marcel-van-Kammen_DSC4177pp Foto: Marcel van Kammen

6_MarielleGebben_MRL1530 Foto: Mariëlle Gebben

7_Marcel-van-Kammen_DSC4149vv Foto: Marcel van Kammen

8_Geart-Tigchelaar_P1010645 Foto: Geart Tigchelaar

9_Geart-Tigchelaar_P1010679 Foto: Geart Tigchelaar

10_Marcel-van-Kammen_DSC4168 Foto: Marcel van Kammen

11_MarielleGebben_MRL1569 Foto: Mariëlle Gebben

12_MarielleGebben_MRL1639 Foto: Mariëlle Gebben

13_Geart-Tigchelaar_P1010651 Foto: Geart Tigchelaar

14_Geart-Tigchelaar_P1010688Foto: Geart Tigchelaar

15_MarielleGebben_MRL1641 Foto: Mariëlle Gebben

16_MarielleGebben_MRL1629 Foto: Mariëlle Gebben

17_MarielleGebben_MRL1660 Foto: Mariëlle Gebben

18_MarielleGebben_MRL1652 Foto: Mariëlle Gebben

18_MarielleGebben_MRL1672 Foto: Mariëlle Gebben

19_MarielleGebben_MRL1671 Foto: Mariëlle Gebben

20_MarielleGebben_MRL1611 Foto: Mariëlle Gebben

21_MarielleGebben_MRL1648 Foto: Mariëlle Gebben

22_MarielleGebben_MRL1640 Foto: Mariëlle Gebben

23_MarielleGebben_MRL1685 Foto: Mariëlle Gebben

24_MarielleGebben_MRL1665 Foto: Mariëlle Gebben

25_MarielleGebben_MRL16771928_REGAAD_presintaasje_Tellegen_NBFoto: Mariëlle Gebben