Nijs

Damje mei ome Hajo

Skreaun troch admin op 01/02/2022 yn Nijs

Meindert Talma syn debútroman út 1999 no einliks ek yn it Frysk! Hajo Talma is in frijgesel en âld-SRV-man, dy’t al syn frije tiid besteget oan it lêzen fan de bibel. De persoan dy’t him it measte om him bekroadet, is syn omkesizzer Meindert, dêr’t er altiten fan wint mei damjen. Ome Hajo is ien

MEAR LÊZE